JAN HANÁK

Kněz, dokumentarista, učitel. Farář malého venkovského společenství na jižní Hané a v rozmanitosti forem taky brněnské Káznice na Cejlu, jedné hospody, jednoho sklepa, jednoho divadla a jako nedochůdče i jednoho hudebního festivalu. Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Těžiště jeho tvorby spočívá v dokumentu, ale natočil i několik publicistických cyklů (například seriál dialogu vědy, mystiky a umění Tančící skály s knězem a biologem Markem Orko Váchou), většinou v produkci České televize a Českého rozhlasu. Jako scénárista zpočátku spolupracoval na několika projektech s režisérem Otakárem Maria Schmidtem. Svůj první celovečerní dokument Oko bez světla se nepotěší natočil v roce 2006 (oceněn na festivalu Arts&Film Telč 2007). V roce 2014 představil druhý celovečerní dokument Ostrov Jura, s podtitulem O těžkém životě vizionářů a těžkém životě s nimi, o ojedinělém projektu mladého sedláka snažícího se pojmenovat ekologický a s tím spojený společenský a duchovní rozklad jižní Hané skrz analogický příběh Velikonočního ostrova v jižním Tichomoří (pod názvem Isle of Ideas promítán na platformě Culture Unplugged a později vysílán v České televizi). V autorském týmu připravil pro Českou televizi třináctidílný dokumentární projekt Zakázaný Bůh (premiéra 2021), seriál malých velkých příběhů z minulého totalitního období, které se ukazují být až kousavě nepříjemné pro každého majitele moci, ať už má jakoukoliv víru. V rozhlasové tvorbě prozatím nejvíc zaujal dokumentem Diptych, v němž doprovází mladého muže jeho umíráním a smrtí (první cena na festivalu Prix Bohemia Radio 2016, třetí místo na rozhlasové přehlídce Report 2014) a pak dokumenty Roztančená oficína a Poločas návratu (nominovány do finále Prix Bohemia Radio 2018 a 2019). Za povšimnutí stojí rovněž dokument Ona je kněz (2021). Jako šéfredaktor Radia Proglas (2022-2024) vytvořil spolu se studenty a pedagogy MUNI a JAMU týdeník tvorby nejmladší dospělé generace GenZ (na festivalu Prix Bohemia Radio 2023 vybrán mezi deset nejlepších tuzemských podcastů, na rozhlasové přehlídce AudioReport 2023 díla zveřejněná v GenZ oceněna třetím místem v kategorii dokument, druhým místem v kategorii publicistika a cenou za originalitu). Spolupracoval rovněž na několika divadelních inscenacích, například Evangelium svatého Lukáše. Na rovinu. s režisérem J. A. Pitínským jako poradce a ne/herec (premiéra 2007 v Divadle Husa na provázku). Byl rozhlasovým moderátorem, jedním z moderátorů profilových rozhovorů Před půlnocí na ČT24, v divadle Husa na provázku moderoval debaty Kabinet Havel, Husa Klub, Café Republika, Café Revoluce, moderoval debaty Institutu Paměti národa. Dotýká se i hudební tvorby, ponejvíce vlivem skladatele Jiřího Miroslava Procházky, v roli moderátora (například koncert (D)Obrovský Skácel či Domov je tam, daleko, daleko, daleko), překvapivě v roli režiséra (dávný punkový projekt Montovna opery. Sjezd surrealistů v Dělnickém domě) a ještě překvapivěji v roli libretisty chystaného oratoria Jidášovy lamentace (vlivem nezměrně přesvědčivé argumentace J. M. Procházky jednou u jednoho piva a během pár dalších hudbou a poezií nabitých setkání). Prozatím posledním projektem s J. M. Procházkou je roztočený dokumentární film o Jiřího hledání ženy někde mezi Brnem, Paříží, Olomoucí a Římem. Aktuálně asi tak s dvacítkou tvůrců vytváří projekt, který má ambici posílit československou mediální krajinu tvorbou podle principů solutions journalism. Vyučuje audiožurnalistiku a audiodokument na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI v Brně. S dokumentaristkou Martinou Pouchlou a ve spolupráci MUNI a Centra experimentálního divadla vytvořili AudioCafé, pravidelné zvukové večery v divadelní kavárně se soustředěným poslechem audiodokumentů a následnou debatou s přítomnými autory. Snaží se být občansky aktivní, patří například k myšlenkovým tvůrcům brněnské Poutě smíření.