ROZHLAS

2018 POLOČAS |ROZPADŮ A TRVÁNÍ|
dokumentární seriál autorů jedné generace (Teodora Remundová, Slobodanka Radun, Jan Gogola, Jan Hanák) - druhá polovina našich životů jako příležitost k úvaze nad tím, co přetrvává a co mizí - východiskem jsou partnerské vztahy generací čtyřicetiletých (a odvozeně od toho starších i trochu mladších) v sepětí se souvislostmi společenskými a nadosobními (S kým žijeme a proč? Za jakých okolností od někoho odcházíme a k jinému přicházíme? Jak souvisí naše životy se současností a s fenomény nadčasové povahy? Je možné žít v dnešní tekuté době v rámci určitých konstant? Jaké to mohou být ve smyslu osobním, sociálním i transcendentním?) - hledat odpovědi, či možná spíš cesty k nim, se pokouší osmidílná rozhlasová série, jejíž čtyři díly jsou vytvořené perspektivou autorek a další čtyři díly z hlediska autorů - 8 dílů, 30min - spoluautor námětu, scénářů, režie - Český rozhlas - v realizaci

2017 ROZTANČENÁ OFICÍNA
o jeho kadeřnictví se dá s jistou nadsázkou říct, že jde o nejoblíbenější brněnskou zpovědnici - spojuje v sobě kadeřnického génia, mnicha, manžela, mima, aktivistu, otce, galeristu, dědu, roztančenou oficínu a klidný pohled - jako mladíček se zasloužil o Oscara pro Amadea, byl pozván do Hollywoodu, místo toho mu bylo souzeno Brno a nakonec sláva v kadeřnické Paříži - všeho ale dočasu - dokument jako zpověď Jana Špilara - Český rozhlas - 29min - námět, scénář, režie - nominován do finále Prix Bohemia Radio 2018

2017 ŠUMICE
odjel jsem do Banátu - poprvé a dost možná naposled - obrátili se na mě přátelé, fotografové, Roman Franc a Jindřich Štreit, tak trochu záhadně - že totiž se studenty odjíždějí fotit do Šumice, do vesnice, která je zapadlá i vůči zapadlému zbytku českého ostrůvku v Rumunsku, do vesnice, která je prostě stále ještě echt, s minimem turistů, a že dost stojí o to, abych tam byl - jako kněz - a že mám i točit a vytvářet zvukovou paměť místa - jako dokumentarista - inu, tak jsem jel - deník Šumice koncem května 2017, část zvuková - Český rozhlas - 56min - námět, scénář, režie

2017 NAZÝVÁM KOČKU KOČKOU
dokument s manžely Františkem a Dagmar Halasovými o jejich životě pod vládou komunistů a těsně poté - dokument o strachu - „nazývám kočku kočkou,“ říká Dagmar Halasová, když věci nechce lakovat, ale předkládat je tak, jak jsou - Český rozhlas - 29min - námět, scénář, režie

2017 B-JAKO-BRNO
dokument o nejlepším druhém městě na světě - v amalgámových příbězích - Český rozhlas - 44min - námět, scénář, režie

2016 ZDROJ
časosběrný dokument ze života šťastného rockera Romana Dragouna - já jsem člověk, který žije přítomností, já nic neplánuju - Český rozhlas - 41min - námět, scénář, režie

2016 VLCI
pro někoho jsou vlci znamením dravosti a krutosti, pro jiné znamením svobody a nespoutanosti, pro jiné znamením soudržnosti a poslušnosti a třeba ještě mnoha jiného - pro nás v tomto dokumentu jsou vlci mladí třináctiletí kluci, na prahu puberty, kteří jsou schopni otevřenosti, stejně jako sebestřednosti, když přeci právě teď formulují, kým budou, kým se stanou, neboť dospívají a musí nalézt svou vlastní identitu, nejen tu předanou - Český rozhlas - 43min - námět, scénář, režie

2016 TADY BUDE KOSTEL, SOUDRUZI
dokument o srozumitelné abstrakci, odvaze, zemitosti a praktičnosti jako jednom daru Ducha svatého, v zapadlém kousku Moravy, na Drahanské vrchovině, domovině Moravského krasu, v Senetářově, kde stojí umělecké dílo, kostel-plastika-socha, přelomové dílo moderní architektury, vzniklé naprosto nečekaně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let - Český rozhlas - 45min - námět, scénář, režie

2016 WORK IN PROGRESS
dokument o našich identitách, jehož hlavními protagonisty jsou Evropané, manželé, vyznáním židovka a muslim, národností Češka a Turek, nynější profesí divadelní intendantka a podnikatel v módní konfekci, oba kdysi kolegové na konzulátu v Istanbulu, s jejich dcerami a přítelem dokumentaristou všichni Brňané - Český rozhlas - 29min - námět, scénář, režie

2015 CYRHOV
dokument - vesnice, na kterou zapomněla i kolektivizace - potkali se v ní disidenti s estébáky, geologové s hledači drahokamů, Bulhar s Ukrajinkou, Cyril s Metodějem - konec světa jen deset kilometrů severně od dé-jedničky - tak trochu obraz a tak trochu protipól labyrintu světa - Český rozhlas - 47min - námět, scénář, režie

2015 JULIE MEZI SLOVY
dokument - život (prý)kontroverzní spisovatelky Petry Dvořákové, jak se odehrává v jejích knihách i v každodennosti - Český rozhlas - 37min - námět, scénář, režie

2015 TIŠNOVKA
sociální cestopis po legendární trati dýchající svobodou teplého povětří - Český rozhlas - 47min - námět, scénář, režie


2013 KRAJINOU BYTÍ
dokument o mystice, která je způsobem, jak pochopit sebe sama - o mystice, která je křehká, stejně jako konkrétní, fyzická, ba zemitá víc, než by si mnohý vůbec představoval - o člověku, který je podstaty pozemské a nebeské zároveň, jehož úkolem je obojí propojit, aby konečně uchopil smysl svého bytí - o vnořování a vtělování - o bytí - s Karlem Satoriou a Johannesem Eckhartem - Český rozhlas - 48min - námět, scénář, režie
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3028544

2013 DIPTYCH
dokument - příběh, či lépe svědectví o smrti, její nevyhnutelnosti, strachu z ní a smíření s ní, což je něco docela jiného, než rezignace - Český rozhlas - 40min - námět, scénář, režie - první místo na mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio 2016třetí místo na soutěžní přehlídce Report 2014

2012 JAN
dokument o lásce, víře, obrazech, jedné brněnské fasádě, ukrajinských dělnících, druhém Janovi, registrované svatbě, dceři Barunce, bývalé manželce, zodpovědnosti, svobodě, nezodpovědnosti, a vůbec o zcestí, do kterého se dospívá, aniž by se pro něj rozhodovalo - Český rozhlas - 50min - námět, scénář, režie

2012 TE PITO O TE HENUA / PUPEK SVĚTA
dokument o pýše, pádu a vzkříšení z Popeleční středy 22. února, kdy bylo slunné léto a vzduch voněl mořskou solí - Český rozhlas - 36min - námět, scénář, režie

2012 HANÁCKÉ SUDETY
časosběrný dokument o sdílené paměti kraje navazující na stejnojmenný televizní snímek - Český rozhlas - 54min - námět, scénář, režie

2011 DĚDICTVÍ
dokument z jižní Hané - Český rozhlas - 28min - námět, scénář, režie

2010 KRÁSA NA SCÉNĚ
dokument o přátelství herce a holiče, kteří se poznali na divadelních prknech - Český rozhlas - 30min - námět, scénář, režie

2009 PŘÍBĚH DOMU
dokument o rodině, která našla svůj dům - Český rozhlas - 27min - námět, scénář, režie

2009 SJEDNOCENÁ
rozhlasový esej o jednotě církve-Evropy-společnosti - Český rozhlas - 27min - námět, scénář, režie

2009 PORTRÉT MOUDRÉHO MUŽE
dokumentární portrét faráře Metoděje Kotíka - Český rozhlas - 28min - námět, scénář, režie

2008 ADAM ZNAMENÁ ČLOVĚK
rozhlasový esej o zrození Člověka - Český rozhlas - 29min - námět, scénář, režie

2008 UČIŇTE, CO VÁM ŘEKNE
portrétní rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem - Český rozhlas - 29min - námět, scénář, režie


V PŘÍPRAVĚ

1918
sto let poté o dost jiným pohledem z Vídně, očima Habsburků a Czerninů, skrz dodnes trvající kontroverzi mezi oběma rody, která propukla v osobách posledního rakouského císaře a posledního jeho ministra zahraničí při jednom projevu v dubnu 1918 na vídeňské radnici, což přímo vedlo ke zničení monarchie a dost možná i ke zničení celého konceptu střední Evropy (tedy samozřejmě nikoliv v geografickém, ale sociálním, politickém, kulturním smyslu)

SPRATCI
sociální dokument s jednou třídou osmáků a snad někdy i deváťáků, s nimiž si nikdo neví rady

Comments