TELEVIZE A FILM

2021 ZAKÁZANÝ BŮH
dokumentární seriál malých velkých příběhů z minulého totalitního období, které mají ambici zaplňovat zcela současnou nebezpečnou a opomíjenou jámu hodnotové relativizace, neboť překryješ-li jámu jen větvemi a listím, stává se pastí - 13 dílů, 26min - spoluautor námětu, scénářů, režie - Česká televize
-
UŽ ANI HLÁSEK PRAVDY
"Chtěli ovládnout nejen vnější projevy, ale pokud možno i myšlení lidí. Církve představovaly pro komunistickou ideologii neakceptovatelnou konkurenci." Jedním z vrcholů pronásledování křesťanské inteligence padesátých let byl proces s takzvanou Zelenou internacionálou. Příběh básníka Jana Zahradníčka.
-
TADY BUDE KOSTEL, SOUDRUZI
"Svědectví nezdolnosti víry v době jejího největšího popření." Jedinečný příběh stavby jedinečného kostela jedinečnou komunitou vyprávěný paralelně a v souvislostech s příběhem podobně jedinečného koncilu.
-
NORMÁLNÍ JE JÍST, NE NEJÍST
"Nechtěl jsem, aby museli lhát." A začal sebe i kluky učit konspiraci. Doprovázení dětí a mládeže k pravdě, lásce, svobodě bylo v dobách komunistického režimu protistátním aktem.
-
SKRYTÁ CÍRKEV KOINOTES
"Byl tady strach a je dodnes, strach z ženy." O skrytém společenství katolické církve Koinotes, statečném stejně jako inspirativním, dodnes.

2014 OSTROV JURA
o těžkém životě vizionářů a těžkém životě s nimi - časosběrný dokument (2011-2013) o ne/čekaných souvislostech mezi Velikonočním ostrovem a jižní Hanou - Moravská krajina, Filmium - 52min - scénář, režie - uveden na festivalu Culture Unplugged

2014-2015 
SLAVNÉ VILY
ARCHITEKTURA MĚSTA BRNA
OKOLÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ
BRNĚNSKÁ NÁDRAŽÍ
ŘEMESLA NA ŽELEZNICI
publicisticko-dokumentární miniseriály - BTV - 5x5 dílů, 10-20min - scénář, režie, moderace, zvuk

2013 POHÁDKOVÉ ŠÍLENSTVÍ
dokument v rámci rozsáhlejšího projektu Hvězdný prachy - o finančních poradcích v roli doktora Fausta, neboli všechno dostaneš, jen ztratíš vlastní duši - Tank, Finemon - 26min - scénář a režie

2013 PUPEK SVĚTA
dokument - příběh ráje, který se stal peklem - příběh civilizace, která neúctou k životnímu prostředí zničila sama sebe - příběh pýchy, pádu a vzkříšení, který vypráví tichomořský Velikonoční ostrov, ale zní i na jižní Hané - Moravská krajina - 40min - námět, scénář, režie

2013 DRUHÝ HLAS
dokument - tvorbou a životem Bohuslava Reynka, básníka a grafika, na práh neviditelného, skrze setkání dávných přátel schopných tohoto pohledu, manželů Dagmar a Františka Halasových, bratří Daniela a Jiřího Reynkových a Igora Dostálka - Česká televize - 26min - námět, scénář, režie

2012 KAŽDÝ MÁ SVÉ LAMBARÉNÉ
dokument o misionářce Ludmile Hallerové, v napětí mezi její radikalitou a autenticitou - Česká televize - 26min - námět, scénář, režie

2012 VĚŘÍM
časosběrný dokument o Martině a Josefovi, kteří věří na zázraky, během jejich životní krize  - Česká televize - 26min - námět, scénář, režie

2011 ADAM ZNAMENÁ ČLOVĚK
filmový esej o zrození - Filmium, Moravská krajina, JH - 33min - námět, scénář, režie

2011 HANÁCKÉ SUDETY
dokument o sdílené paměti kraje - Česká televize - 26min - námět, spolupráce na scénáři, režie

2011-2012 PŘED PŮLNOCÍ
profilové rozhovory s osobností - Česká televize - 26min - moderace

2011 ŽIJEME S VÍROU
týdeník nedělních výletů za příběhy lidí a míst - Česká televize - 10 dílů, 26min - námět, scénář, režie, moderace
http://www.zijemesvirou.cz

2011 ŽIJEME S VÍROU
týdeník nedělních besed a dokumentů na téma slavení - Česká televize - 13 dílů, 60min - námět, scénář, režie, moderace
http://www.zijemesvirou.cz

2010 TANČÍCÍ SKÁLY
seriál o dialogu vědy, mystiky a umění - Česká televize - 16 dílů, 17min - námět, spolupráce na scénáři, režie
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266610725-tancici-skaly/4313-o-poradu/

2010 BLÁZEN Z LA VERNY
dokument o svatém Františku z Assisi - Česká televize - 55min - námět, spolupráce na scénáři
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10306318763-blazen-z-la-verny/

2010 MISTR ECKHART: SVĚTLO SVÍTÍ VE TMĚ A TMA HO NEPOCHOPILA
dokument o myšlení, herezi a hereticích, mystice - Česká televize - 26min - námět, scénář
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10266608514-mistr-eckhart/31029838004/

2009 KRAJINOU TICHA
esej o tichu - Česká televize - 26min - námět, scénář
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213330121-krajinou-ticha/

2008 BOJ O BRNO
dokument o hrdinné obraně města roku 1645 - Česká televize - 22min - námět, scénář, režie
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/308298380070017-cesty-viry/

2007-2008 PO HLADINĚ
magazín pro mádež o symbolech v mezilidské komunikaci - Česká televize - 36 dílů, 17min - scénář
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/308298380180020-po-hladine/

2006 OKO BEZ SVĚTLA SE NEPOTĚŠÍ
dokument o posvátných místech jižní Moravy, v obrazu a ruchu - Biskupství brněnské - 76min - námět, scénář, režie - oceněn na festivalu Arts&Film Telč 2007
https://dokweb.net/databaze/filmy/synopsis/86dc48cb-3ec4-474a-a54a-ff6f140bdcb6/oko-bez-svetla-se-nepotesi

V PŘÍPRAVĚ

HRDINA OD SOUSTRUHU
dokument reflektující naše nedávné moderní dějiny očima obětí i viníků zároveň, oceněných "Hrdinů socialistické práce"
Hledáme producenta, respektive finanční podporu.

Comments